Logo 24GLO24 Global Local Online
24GLO . com

Український прапорUA +38 073-7 38-39-40     Російський прапорRU +7 965 2 38-39-40     WhatsApp WhatsApp     Messenger Messenger     Skype Skype     Надіслати повідомлення Повідомлення     email info@24glo.com

Logo 24GLO 24GLO.com/ua     Про нас     Оплата     Контакти

Довідка про сімейний стан, заява про відсутність шлюбу громадянина України

Для оформлення шлюбу з іноземцем за кордоном ми оформлюємо заяву, як в Україні, так і за межами України.

Особиста присутність обов'язкова.
Підробки не можемо робити, тому що при зверненні зробити без присутності відзразу направляємо заяву про підозру в поліцю.

Де оформити довідку про сімейний стан та заяву про відсутність шлюбу громадянина України?

Ми оформимо або у нотаріуса в Україні, або в посольстві чи консульстві України за кордоном.

Які документи потрібні для оформлення заяви про відсутність шлюбу громадянина України

- Паспорт;
- Ідентифікаційний код (за наявності);
- Документ про розірвання шлюбу (якщо заявник раніше був у шлюбних відносинах).

Строк оформлення - 20 хвилин.

Термін дії довідки про сімейний стан


В залежності від країни - 1-3 місяці від дати підпису.

Види заяви про відсутність шлюбу:

- Відсутність шлюбу, якщо його ніколи не було;
- Відсутність шлюбу після розлучення;
- Заявник є вдівцем/вдовою (складається у разі смерті чоловіка/ дружини).

Що потрібно для пред'явлення довідки про не перебування в шлюбі за кордоном?

- Оригінал довідки
- Переклад, який робить наша компанія
- Апостиль, який робить наша компанія, якщо країна де буде шлюб не підписала угоду про визнання документів без апостилю.
- Консульська легалізація, яку робить наша компанія, якщо країна не визнає Апостиль (наприклад ОАЕ).

Наша компанія зробить усе в найкоротші строки.

Зразок скачати: Довідка про сімейний стан, заява про відсутність шлюбу громадянина України.

Довідка про сімейний стан, заява про відсутність шлюбу громадянина України

До компетентного органу Республіки ...
Х. З. Щ.,
01 квітня 1980 року народження,
паспорт громадянина України
для виїзду закордон FJ777777,
виданий 01/04/2017 р. органом 7777,
місце реєстрації в Україні за адресою:
м.Київ, буд. 7, кв. 77,
тимчасово перебуває у Республіці ...

Заява

Я, Х. З. Щ., перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, без будь-якого примусу як фізичного так і морального, цією заявою повідомляю, що раніше перебувала у зареєстрованому шлюбі з громадянином України Х. З. Щ., який був розірваний 01 квітня 2010 року (рішення Подільського районного суду міста Києва, справа 777/7777/77-ц, категорія 77.

В даний час я в зареєстрованому шлюбі не перебуваю та заявляю про відсутність, згідно з чинним законодавством України перешкод для реєстрації шлюбу.

Про відповідальність за приховування перешкод до реєстрації шлюбу та про надання достовірної інформації, зокрема, зміст статті 39 Сімейного кодексу України про недійсність шлюбу, зареєстрованого з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі, а також статті 45 Сімейного кодексу України про правові підстави недійсності шлюбу, я, громадянка України Х. З. Щ., консульською посадовою особою попереджена відповідно до чинного законодавства України.

Текст цієї заяви з моїх слів консульською посадовою особою записаний вірно, мною прочитаний, її зміст мені зрозумілий і відповідає моїй волі.

Сьомого липня дві тисячі двадцятого року.

Підпис Х. З. Щ.

Місто , Республіка , сьомого липня дві тисячі двадцятого року.

Я, Консул Консулія Консулiївна, перший секретар Посольства України в Республіці , засвідчую справжність підпису гр. Х. З. Щ., який зроблено у моїй присутності. Особу Х. З. Щ., яка підписала цей документ, встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 77
Стягнуто Консульського Збору 77 ЄВрО

Перший секретар з консульських питань Консул Консулія Консулiївна

Переклад на англійську мову: Довідка про сімейний стан, заява про відсутність шлюбу громадянина України.

To the competent authority
of the Republic of

Kh. Zn. Sh.
born on April 01, 1980,
passport of a citizen of Ukraine
for travel abroad FJ777777,
issued on 01/04/2017 by the authority 7777,
place of registration in Ukraine at the address:
Kyiv, house 7, apt. 77,
temporarily resides in the Republic of

Statement

I, Kh. Zn. Sh., being of sound mind, clear memory and acting voluntarily, understanding the significance of my actions, without any compulsion, both physical and moral, by this statement I announce that I was previously married to a citizen of Ukraine Kh. Zn. Sh., which was dissolved on 01 April 2010 2010 (decision of Podilskyi district court of Kyiv, case 777/7777/77-ts, category 77.

At the present, I am not in a registered marriage and declare absence of obstacles for the registration of marriage, in accordance with the current legislation of Ukraine.

I, a citizen of Ukraine, Kh. Zn. Sh., was advised by a consular officer in accordance with the current legislation of Ukraine on liability for concealing obstacles to marriage registration and providing accurate information, in particular, the content of Article 39 of the Family Code of Ukraine on the invalidity of a marriage registered with a person who is simultaneously in another registered marriage, and of Article 45 of the Family Code of Ukraine on the legal grounds for invalidity.

The text of this statement from my words the consular is written correctly, I read it, its contents are clear to me and in accordance with my will.

On the seventh of July, two thousand and twenty year.

Signature (signature) Kh. Zn. Sh.

The city of , Republic of , on the seventh of July, two thousand and twenty.

I, Consul Consulia Consuliivna, First Secretary of the Embassy of Ukraine in the Republic of , certify the authenticity of the signature of Kh. Zn. Sh. that was made in my presence. The identity of Kh. Zn. Sh., who signed this document, has been established.

Registered in the registry under No. 54

The consular fee of 77 EURO has been collected

First Secretary for Consular Affairs (signature) Consul Consulia Consuliivna
(seal)
Бюро перекладів 24GLO Україна Київ, Харків, Одеса, Дніпро
Бюро
перекладів

24glo.comКонтакти
Copyright © 24GLO LTD ® 2004-2024. All rights reserved.