Logo 24GLO24 Global Local Online
24GLO . com

Український прапорUA +38 073-7 38-39-40     Російський прапорRU +7 965 2 38-39-40     WhatsApp WhatsApp     Messenger Messenger     Skype Skype     Надіслати повідомлення Повідомлення     email info@24glo.com

Logo 24GLO 24GLO.com/ua     Про нас     Оплата     Контакти

Шаблон, зразок скачати. Переклад атестата про повну загальну середню шкільну освіту з української мови на польську мову, Україна Польща

/godło Ukrainy/

UKRAINA

ATESTAT
o pełnym ogólnym średnim wykształceniu

Zamówienie numer НОМЕР ЦИФРАМИ РІК ЦИФРАМИ rok


ATESTAT

ПРІЗВИЩЕ

ІМ'Я ПО-БАТЬКОВІ

zdobył pełne ogólne średnie wykształcenie w РІК ЦИФРАМИ roku

w Technicznym liceum miasta Kijowa (НАЗВА УЧБОВОГО ЗАКЛАДУ)


Dyrektor /podpisano/ Прізвище та ініціали

/Piecięć: переклад тексту печатки за годинниковою стрілкою, починаючи із зовнішнього контура/


ДЕНЬ ЦИФРАМИ МІСЯЦЬ ПРОПИСОМРІК ЦИФРАМИ rok

БУКВИ № ЦИФРИ
/godło Ukrainy/

DODATEK DO ATESTATU

o pełnym ogólnym średnim wykształceniu

ЦИФРИ БУКВИ № ЦИФРИ


(bez atestatu nieważny)

ПРІЗВИЩЕ

(nazwisko, imię i imię ojca)

ІМ'Я ПО-БАТЬКОВІ


zdobył pełne ogólne średnie wykształcenie w РІК ЦИФРАМИ roku

w Technicznym liceum miasta Kijowa (НАЗВА УЧБОВОГО ЗАКЛАДУ).

(pełna nazwa edukacyjnego zakładu)


z takimi ocenami:


nazwa przedmiotu - ocena

Język ukrainski - osiem

Literatura ukraińska - dziesięć

Język angielski - dziesięć

Literatura krajów obcych - jedenaście

Historia Ukrainy - dziesięć

Historia Świata - dziesięć

Kurs „Człowiek i świat” - dwanaście

Prawoznawstwo - dziewięć

Ekonomika - jedenaście

Algebra i początki analizy - osiem

Geometria - siedem

Informatyka - jedenaście

Geografia - dziewięć

Biologia - dziesięć

Ekologia - jedenaście

Fizyka - dziesięć

Astronomia - jedenaście

Chemia - dziesięć

Fizyczna kultura - dwanaście

Obrona narodowa/Sanotarno-medyczne szkolenie - dwanaście

Kultura artystyczna - dwanaście


Przeszedł państwową końcową maturę z takich przedmiotów:

nazwa przedmiotu - ocena

Język ukrainski - Оцінка прописом

Język angielski - Оцінка прописом

Matematyka - Оцінка прописом


Średnia ocena - Середній бал цифрами


Pomyślnie przestudiował program fakultatywnych

Kursów: „НАЗВА КУРСУ ПРОПИСОМ”

(nazwa)

Za ______________ osiągnięcie w

nauczaniu odznaczono

______________ medalemZa szczególne zdobycze w

studiowaniu _______________

odznaczony

listem pochwalnymDyrector /podpisano/ Прізвище та ініціали


Miejsce Piecięci


/Piecięć: переклад тексту печатки за годинниковою стрілкою, починаючи із зовнішнього контура/


ДЕНЬ ЦИФРАМИ МІСЯЦЬ ПРОПИСОМРІК ЦИФРАМИ

Rejestracyjny numer НОМЕР ЦИФРАМИ

Przedsiębiorstwo państwowe „pakiet oprogramowania”Zoria”. Zamówienie 731. 2016-II

Що потрібно знати при роботі з перекладом атестата про повну загальну середню шкільну освіту на польську мову.

Польща підписала з Україною договір про спрощення документообігу, який передбачає визнання документів без апостиля та консульської легалізації.

При роботі з будь-якими офіційними документами необхідно звернути увагу на написання імені та прізвища. В обов'язковому порядку вони повинні бути так, як в закордонному паспорті.

Зверніть увагу на друку. Якщо вони нечітко видно, то хоча б просто напишіть в перекладі друк і слово "нечитаность" або "неможливо прочитати".

Особливу увагу варто приділити перекладу шкільних предметів. Інший раз замовники просять поставити "відповідний предмет" в перекладі. Або ж "заодно і оцінки в європейську шкалу оцінювання переведіть".
Цього робити ні в якому разі не можна. Цим займається або Міністерство освіти і для цього вони видають відповідний документ, який замовник прикладає до перекладу.
Або ж сам ВНЗ, куди замовник подає документи приймає рішення про те, чи визнавати предмети і оцінки, зазначені в атестаті.

Перекладач керується принципом "що бачу, то і перекладаю".

При перекладі номера та серії атестата необхідно зберегти букви кіррілліческого алфавіту і не передавати їх буквами польського алфавіту.
Бюро перекладів 24GLO Україна Київ, Харків, Одеса, Дніпро
Бюро
перекладів

24glo.comКонтакти
Copyright © 24GLO LTD ® 2004-2024. All rights reserved.